January 26, 2017

Disseny i Construcció

Per detectar el flux de muons, que ens dirà quants muons de l’espai arriben i estan “vius” per segon, construïrem una cambra de boira. Una cambra de boira és un detector de partícules senzill que gràcies a la atmosfera sobresaturada de vapor d’alcohol permet observar les traces (és a dir, el rastre) de les partícules carregades que creuen el detector.

Farem servir espuma de cèl·lula oberta de polietilè que es un molt bon aïllant, no només de la temperatura, sinó també de la humitat i la pressió. Aquest mateix material s’usarà per protegir la cambra dels altres subsistemes de dins del mòdul. Per acabar, emprarem gomes de plàstic per protegir-la de vibracions, la temperatura exterior i el xoc de l’aterratge.

La cambra de boira es construirà a base d’alumini per a l’estructura i policarbonat per a les parets. L’alumini té una gran conductivitat tèrmica, una propietat molt important per a la creació del gradient tèrmic i, al seu torn, el policarbonat és un material transparent molt resistent. Estem cercant empreses que treballin amb aquest tipus de materials per a la construcció de la cambra. Així mateix, la part superior serà coberta amb esponges que contindran alcohol. Com a font freda farem servir gel sec. Un altre detall rellevant de la cambra és la seva alçada. En el nostre cas, hi haurà un gradient de 5.3 graus per centímetre, cosa que està per damunt del llindar mínim per assolir la sobresaturació, que és de 3.6 graus per centímetre.   

Durant la fase d’ascens i flotació, es faran i enviaran fotografies a l’estació del que succeeix a l’interior de la cambra, considerant sempre l’altitud a la qual s’han fet.